Poorvi Salon


 

Een Poorvi Salon is een driemaandelijkse laagdrempelige kunstensalon die gekenschetst kan worden als multidisciplinaire huiskameroptredens.

Een  Poorvi Salon kent vier items, elk van maximaal een kwartier. De items zijn afkomstig uit verschillende disciplines (zoals muziek, poëzie, literatuur, presentaties of voordrachten). In principe kan een ieder zich voor een optreden aanmelden voor het salon via email: info@rajmohan.nl. Poorvi Salon houdt zich het recht voor een aanmelding af te wijzen. Ook kan een geplande item, in overleg, om organisatorisch of inhoudelijke redenen worden doorgeschoven.

Een ieder kan zich als publiek aanmelden voor het Poorvi Salon. Donateurs hebben bij toelating een streepje voor.
De gebruikelijke entree is een fles wijn, een bojo of een taart of cashews of pinda’s, of enz.. Indien buitenlandse gasten aan het Poorvi Salon participeren, zal er een bijdrage (van maximaal 10 euro) worden gevraagd.

U kunt voor 3,50 euro per maand donateur worden van het Poorvi Salon. Rabobank: NL96 RABO 01267.83.535

Stichting Poorvi, Amerikalaan 711, 3526 VZ  Utrecht KvK: 30187069, E:info@rajmohan.nl